Специализирана енциклопедия на лечебните растения в България

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Специализираната енциклопедия на лечебните растения в България обхваща информация за най-разпространените растителни видове, които се използват във фармацията и народната медицина. Изданието предлага тематични статии за над 400 растителни вида с актуални научни сведения за химичния състав и лечебното им действие. Текстовете са допълнени с богат илюстративен материал. Разработването на текстовете и справочните допълнения е дело на авторски колектив от Фармацевтичния факултет на Медицинския университет и от БАН (Институт по ботаника, Институт по органична химия с център по фитохимия, Институт по физиология) под главната редакция на проф. д. фарм. н. Ст. Николов. Изданието е реализирано от Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ към БАН и книгоиздателска къща „Труд“. Енциклопедията е предназначена за лекари, фармацевти, биолози и за широк кръг читатели.

Тиражът на изданието е изчерпан.

2007, ISBN 954-8104-14-8, 954-528-555-9

Scroll to Top