Previous slide
Next slide

За нас

Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ е национална енциклопедична институция в България, специализирано звено на Българската академия на науките. Съставя и подготвя за издаване национални, общи и специализирани еднотомни и многотомни енциклопедии на високо професионално ниво. Съставянето на ръкописите се осъществява от екип от експерти, включващ членове на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ и мрежа от външни автори и консултанти, водещи специалисти в различните научни области. Професионално подготвени, енциклопедиите на НЦ „Българска енциклопедия” са спечелили доверието на огромен брой читатели и заслуженото признание на научната и културната общественост.

blue-book-icon

Актуално

Балканите са по-богати на флора от всяка друга, съпоставима по площ територия в Европа. България е страна с изключително голямо флористично разнообразие, като за относително малката ѝ площ броят на висшите растения е около 4100 вида. Всяка година държавата ни изнася 15 000–17 000 тона билки. Това стана ясно по време на официалното представяне на новата ни енциклопедия „Лечебните растения на България“, което се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

lechebni-rasteniq-3D jpg

Издания

Изданията на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ са част от основната просветителска мисия на Българската академия на науките. Целта им е да разпространяват широко и в достъпна форма резултатите от изследователската работа и научните приноси и постижения чрез справочни и енциклопедични текстове. Най-ценното от тези издания е, че представят специфична, богата и точна информация за България. Те са и огледало на своето време, отразяват неговите особености и остаряват с него, което налага осъвременяване на информацията. Всяко едно издание е на високо академично ниво и предоставя достоверна, пълна и обективна информация към момента на създаването му, на която читателите могат да се доверят. Енциклопедиите, създадени от Научноинформационния център „Българска енциклопедия“, са резултат от опита, натрупан с годините, от труда и усилията на висококвалифицирани автори и редактори, от проследяването на научни постижения и публикации на открития, от проучването на архивни документи, статистически данни, сведения от различни институции, фондове на библиотеки, както и от контакти със специалисти във всички области на познанието. Всяка една от енциклопедиите има конкретен тематичен обхват и концепция, новсички те  всекидневно служат на ученика и учителя, инженера, лекаря или учения, на цялото общество, защото то може да намери не само интересуващите го конкретни сведения, но и съпътстваща информация, която да му даде или припомни допълнителни знания извън конкретното търсене.
Запазена марка на изданията на „Българска енциклопедия“ е професионално  подготвеното четиво на литературен български език, състоящо се от  десетки балансирани статии с богато илюстриране, обвързани чрез системи на препратки, за да може читателят да получи най-пълна и точна информация по интересуващия го въпрос лесно и достъпно, както и спазването на единна терминология в съответните области на науката ивисоките полиграфски стандарти.

blue-book-icon

Проекти

Заедно с подготовката на академични енциклопедични издания, Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ работи по редица структурни проекти, важни както за дейността и развитието на Центъра, така и за популяризиране на езиковите ресурси и научните знания, събирани от десетилетия в архивите на звеното. Дигитализацията на ценния дългогодишен архив е сред ключовите приоритети на НЦ „Българска енциклопедия“ и се извършва в сътрудничество с „Института по информационни и комуникационни технологии“ и „Института по математика и информатика“ към БАН, на базата на съвременни, иновативни технологични и информационни ресурси и с помощта на сериозния научен потенциал на Академията в областта на информационните и езиковите технологии.

НЦ „Българска енциклопедия“ взема участие в широка и богата палитра от проекти в областта на дигитализацията, научните изследвания, практическото обучение на студенти и редица други. Сред водещите проекти на Центъра се открояват проектът по дигитализация на архива на НЦБЕ, пълноценното участие на звеното в проект КЛаДА-БГ включително в научни изследвания в рамките на „Исторически хамелеони“ на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ към БАН,основаването и развитието на Европейската енциклопедична мрежа в сътрудничество с водещи европейски и северноамерикански енциклопедии, както и успешното провеждане на студентски практики.

blue-book-icon

Събития

Събитията в календара на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ – БАН са свързани с основната просветителска мисия на Българската академия на науките за популяризиране на постиженията от научните изследвания, разпространение на знания и допринасяне за духовното израстване на обществото. Официалното представяне на книгите на „Българска енциклопедия“ е ярко събитие в културния живот на страната. Наред с това, Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ – БАН, заедно със свои партньори, организира и други изяви, като тематични изложби, срещи с читатели, научни конференции и практически семинари, участие в различни обществени събития. Това допринася за популяризиране дейността на Центъра, създава нови възможности за развитие и обогатява културния календар на България.

Scroll to Top