Европейска енциклопедична мрежа

Европейската енциклопедична мрежа (European Encyclopedia Network, EEN) е международна организация, която цели да допринесе за ролята на енциклопедиите в осигуряването на достъп до надеждна и проверена информация и за запазването на националната и културната идентичност на европейските държави.

Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ участва в създаването на мрежата през 2022 на Конференцията за европейски и северноамерикански енциклопедии в Загреб. Чрез нея членовете имат възможност да обменят опит относно настоящото състояние и моделите на функциониране на енциклопедиите, потенциалните области за подобрение и техническата и финансова устойчивост на различните проекти.

Scroll to Top